ที่อยู่:
204 หมู่ 10 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โทรศัพท์:
042150076,042150073(ห้องฉุกเฉิน)
โทรสาร:
042150077