จากกลุ่มทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนายูง

     ประสานคปสอ.และผู้รับผิดชอบงานทันตกรรมเขตอำเภอนายูง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานการให้บริการทางทันตกรรม (รายเดือน) 

     คลิกที่ภาพด้านล่างครับ