สาระน่ารู้

เรื่องน่ารู้ บทความเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ

อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ "วัฏจักรชีวิต" มี "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" เป็นวงจรที่ทุกชีวิตต้องผ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่า พืช สัตว์

น้ำ คือสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายมากที่สุดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารที่เราต้องรับประทานในแต่ละวัน หากคุณดื่มน้ำน้อยเกินไปอาจทำให้ร่างกายมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นระบบร่างกายภายในและผิวพรรณที่เห็นได้ชัดภายนอก

     แม้ว่าเครื่องไมโครเวฟจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนมาตลอด 50 ปีก็ตาม แต่ก็ยังมีความกังวลในการใช้ว่า คลื่นที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อทำให้อาหารร้อนนั้นอาจก่ออันตรายต่อสุขภาพ ทั้งที่ หากคิดกลับกัน ถ้ามีอันตรายจริงแล้วทำไมคนทั่วบ้านทั่วเมืองถึงยังใช้ไมโครเวฟกันอยู่ เราได้หาคำตอบมาให้ผู้บริโภคได้คลายสงสัย ดังนี้

     วันที่ 12 สิงหาคม เป็นอีกวันสำคัญของลูกๆ ทุกคนที่จะแสดงความรัก ความกตัญญูต่อผู้เป็นแม่มากเป็นพิเศษ นอกเหนือจากทุกวัน โดยงานนี้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกแห่งต่างตระหนักถึงวันสำคัญดังกล่าว และได้มีกิจกรรมเพื่อแม่ทุกคนเป็นประจำทุกปี รวมไปถึงการให้ความรู้ถึงความสำคัญของคำว่า "แม่" ที่นอกจากให้กำเนิดแล้ว ยังมีในเรื่องการเลี้ยงดูลูกรักอย่างสมวัย เพื่อให้ร่างกายเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง

 

ที่ว่ารำมวยนี่ ไม่ได้หมายความว่าเตรียมมาเตะต่อยกันนะครับ แต่หมายถึงการรำมวยเพื่อสุขภาพ มวยจีนที่เรียกกันว่าไทชิ (เป็นคนหนุ่มสาวเรียก) ไทเก๊ก (คนแก่หน่อยเรียก) ซึ่งความจริงเหมือนกัน